Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Ochrana osobních údajů e-shopu www.penepex.cz

1. Společnost Penepex s.r.o., se sídlem náměstí Hrdinů 470, 686 03 Staré Město, IČ: 03220923, DIČ: CZ03220923, zapsána u rejstříkového soudu v Brně, oddílu C, vložka 84002 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“, následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu / sídlo.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajům za výše uvedeným účelem po dobu do 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány noviny a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem- například zasláním e-mailu na adresu info@penepex.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Penepex s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 1. Poskytovatel Informačního systému a e-shopu ABRA Software a.s.

Informační systém ABRA Gen je účinný nástroj, který nám pomáhá nakládat s osobními údaji v souladu s GDPR ve všech odpovídajících firemních procesech.

 1. Smluvní dopravci, kterými jsou Zásilkovna, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Geis Parcel CZ s.r.o., Česká pošta.
 2. Agregátor poštovních a přepravních služeb Balíkobot, s.r.o.
 3. Platební brána GOPAY s.r.o. pro online platby.
 4. Live chat Smartsupp.com s.r.o. na webových stránkách.
 5. Využívání portálu k nabízení zboží Seznam.cz, a.s.
 6. Služby společnosti Google Analytics. Podstatou služby Google Analytics je analýza webových stránek klientů – měření návštěvnosti a prodeje. Díky této službě můžeme efektivně optimalizovat webové stránky.
 7. ACTIVE 24, s.r.o. je poskytovatel domény, emailové schránky a virtuálního serveru.
 8. Využívání portálu k nabízení zboží Heureka Shopping s.r.o. provozovatel portálu Heureka.cz.
 9. Heureka program „Ověřeno zákazníky“ spočívající v získávání a zpracování reakcí od zákazníků prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, formou dotazníků zasílaných zákazníkům a těmito zákazníky vyplněných (dále je „Dotazník“).

a. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme zasílat.“

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@penepex.cz.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.penepex.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
 • Základní funkčnost webových stránek.
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považování za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný v rámci nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku „nápověda“ „možnosti“ nebo „předvolby“, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 •  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc. sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení;
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce;
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • požadovat kopii zpracovaných osobních údajů;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práv podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Toto prohlášení o Nařízení je prvotním dokumentem popisujícím nakládání s osobními údaji v Penepex s.r.o. Protože i zde může docházet ke změnám, je ve Vašem zájmu naše Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně sledovat.

9. V případě, že máte dotaz nebo požadavek ve věci Nařízení v Penepex s.r.o., prosíme, kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených na těchto stránkách, nebo využijte kontaktní email: info@penepex.cz.

Ve Starém Městě dne 23. 05. 2018

Penepex s.r.o.
náměstí Hrdinů 470
Staré Město, 686 03