Kontrola zboží při převzetí 

 • Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
 • Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje všechno objednané zboží.
 • Veškeré nesrovnalosti je třeba při převzetí od přepravce vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Vždy je možné nahlásit na e-mail info@penepex.cz, nebo přes kontaktní formulář (zde).
 • Dále doporučujeme v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

Uplatnění reklamace

 • Závadu po převzetí zboží oznamte nejprve e-mailem na info@penepex.cz společně s vyplněným formulářem (zde). Při zaslání reklamace na e-mail, přikládejte prosím fotodokumentaci reklamovaného produktu. Usnadníte tím proces reklamace zboží.

Reklamaci odesílejte na adresu

Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

 • Zboží zašlete prostřednictvím České pošty (nebo jiného dopravce) na  výše uvedenou adresu. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s vyřízením reklamace zákazník. Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, včetně všech potřebných dokladů, a pokud možno v originálním obalu. Doporučujeme zaslat dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 • V případě, že je vrácené zboží poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje.

Vyřízení reklamace

 • V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Kupujícímu vydáme vždy písemné potvrzení se způsobem vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Po vyřízení reklamace upozorníme o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 • Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, vrátíme finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží.