Na zdraví! Víte, co všechno obsahuje voda, kterou dennodenně pijete?

Věděli jste, že každý z nás sní ročně zhruba 50 000 mikročástic plastů? Jen pro představu – týdně si nevědomky „pochutnáme“ asi na 5 gramech plastových zbytků.

Což odpovídá hmotnosti jedné kreditní karty. A to není ani zdaleka všechno. Ačkoli je u nás pitná voda přísně kontrolována a monitorována, vědci a chemici přesto přiznávají, že se v ní může objevit stopové množství zbytků léků nebo pesticidů. Co s tím? Naštěstí existuje poměrně účinné a efektivní řešení.

(Mikro)plasty jsou celosvětovým problémem

O (mikro)plastech v pitné vodě, mořích i světových oceánech se v posledních letech hovoří stále častěji. Vědci dodnes tak úplně neví, co zbytky plastového odpadu v našem těle způsobují. Přiklánějí se ale k názoru, že plasty ve světových mořích a oceánech mají na živočichy, kteří zde žijí neblahý dopad.

Smutná statistika: Do oceánů za každou jednu minutu vyprázdníme zhruba jedno popelářské auto plastů. Pokud se do budoucna nic nezmění, může jít dokonce o auta čtyři. 

Když k tomu připočteme ještě zátěž po životní prostředí a skutečnost, že voda v PET lahvích je zhruba 200x dražší, než voda kohoutková, asi se vám už více nebude chtít nosit z obchodu těžké balíky balených vod.

Problém, který není vidět

Ani kohoutková voda ale není tak úplně bez poskvrny. I přesto, že je přísně kontrolovaná a zdravotně nezávadná, napříč republikou se můžeme setkat s její různorodou kvalitou. Zatímco někde teče z kohoutku voda, která je svým složením a vlastnostmi podobná vodě kojenecké, jinde můžeme mít problémy s její tvrdostí, vysokým obsahem chloru nebo nepříjemnou pachutí a vůní.

Voda u nás je totiž upravována jak chlorem, tak síranem hlinitým nebo polyfosforečnany. Proto ve vodě může zůstávat stopové množství dusičnanů, rtuti, chloru nebo třeba i pesticidů. Znovu ale musíme zopakovat, že ze zdravotního hlediska je jejich množství v normě. Na druhou stranu se ale tato skutečnost může podepsat na nepříliš uspokojivé kvalitě a především chuti vody.

Jak moc nás ohrožují zbytky léků?

Problémem, který se v poslední době hojně diskutuje, mohou být i zmíněné zbytky (rezidua) léků, které v kohoutkové vodě laboratorní testy potvrdily. Třeba podle Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR za rok 2019 byly zbytky léčiv nalezeny (vyjma jednoho případu) ve všech monitorovaných lokalitách, tedy na 99,7 procentech míst.

Na druhou stranu vás musíme uklidnit. Podle lékařů a dalších odborníků je přítomnost reziduí v pitné vodě spíše psychickou bariérou, než skutečným problémem. Riziko pití vody, jež rezidua léků obsahuje, je dle nich zanedbatelné oproti tomu, kolik medikamentů zkonzumujeme dobrovolně nebo na lékařský předpis.

Dostaňte z vody to, co do ní nepatří

Jak už jsme zmínili výše, kupování vody v PET lahvích je nejen neekologické, ale taky výrazně neekonomické. V kohoutkové vodě se ale pro změnu nachází látky, které do svého těla asi dobrovolně vpravovat nechceme. Existuje vůbec nějaké řešení? Ano!

Je jím filtrace vody za pomocí filtračních konvic, lahví a inovativních filtrů, které zbaví vodu zápachu chlóru, ale i těžkých kovů (např. olova, zinku a mědi) i některých herbicidů, pesticidů a zbytků léků. Filtrace kromě výše uvedeného zbavuje vodu taky vodního kamene, proto ji můžete používat i do rychlovarných konvic, žehliček a kávovarů, kterým tak jednoduše prodlužujete životnost.

Voda z filtrační lahve nebo konvice je navíc mnohem chutnější, než ta, která neprojde procesem filtrace, a natočíte si ji do sklenice přímo z kohoutku. Může za to zejména aktivní uhlík, který je součástí moderních filtračních patron.

A jakou nabídku konvic a filtrů u nás vlastně najdete? Jde zejména o značky Brita, BWT, Dafi, Aquaphor nebo Filter Logic, které jsou synonymem cenové dostupnosti a kvality bez kompromisů.